MB "PERKA MIŠKĄ"

Miško kaina

Sužinokite savo miško kainą

Pagrindinę miško kainą sudaro ant miško žemės augantys medynai. Priklausomai nuo medynų  rūšinės sudėties, brandos, skalsumo(tankumo), augavietės tipo, taip pat atsižvelgiant į miškų grupę, priklauso medyno vertė, todėl šioje skaičiuoklėje pateikiama tik preliminari informacija.

Kokia Jūsų miško kaina?

Miško kainos skaičiuoklė

Plotas, ha
Rūšis
Branda
Kadastrinis nr.
Tel nr. arba el. paštas
Trūksta informacijos?

Susisiekite 
Jums patogiu būdu

+370 685 19172