Sužinokite savo miško kainą

Kokia Jūsų miško kaina?

Pagrindinę miško kainą sudaro ant miško žemės augantys medynai. Priklausomai nuo medynų  rūšinės sudėties, brandos, skalsumo(tankumo), augavietės tipo, taip pat atsižvelgiant į miškų grupę, priklauso medyno vertė, todėl šioje skaičiuoklėje pateikiama tik preliminari informacija.

Miško kainos skaičiuoklė

Plotas, ha
Rūšis
Branda
Kadastrinis nr.
Tel nr. arba el. paštas
MB "Perka mišką"

Perkame mišką
su žeme, apvaliąją medieną ir mišką išsikirsti Aukštaitijos regione

Perkame mišką su žeme Aukštaitijos regione.

Perkame įvairaus amžiaus, spygliuočių, lapuočių bei mišrius miškus,  mažus ir didelius plotus. 
Perkame apvaliąją medieną ir jos sandėlius.

Galime nupirkti tiek visą sandėlį, tiek atskirus sortimentus arba suteiksime  transporto paslaugas Lietuvoje.

Perkame mišką išsikirsti Aukštaitijos regione.

Parengsime reikiamus dokumentus kirtimamas vykdyti, atrėšime biržes, pažymėsime kertamus medžius, sąžiningai ir puoselėjant mišką atliksime  kirtimo darbus.

MB "Perka mišką"

Mūsų Paslaugos

Kiekviena miško valda yra labai unikali, taip pat ir Jūsų poreikiai mūsų teikiamoms paslaugoms, tad išsamensnę informaciją galėsime suteikti tik sužinoję Jūsų poreikius apie Jums reikalingas paslaugas.

RIBŲ NUSTATYMAS
MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMAS
BIRŽIŲ ATRĖŽIMAS
MIŠKO KIRTIMAS
MIŠKO TRAUKIMAS
MEDIENOS PERVEŽIMAS
MB "PERKA MIŠKĄ"

Mes dirbame  Jums

20 - IES METŲ DARBO PATIRTIS
PROFESIONALUS DOKUMENTŲ RENGIMAS
MIŠKUS PERKAME AUKŠČIAUSIOMIS KAINOMIS
GREITAS IR SĄŽININGAS ATSISKAITYMAS
VISUS MIŠKININKYSTĖS DARBUS ATLIEKAME PATYS
100% ATSIDAVIMAS KLIENTUI
Trūksta informacijos?

Susisiekite 
Jums patogiu būdu

+370 685 19172